Διαδικασία πιστοποίησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MCCCMCCC διαδικασία πιστοποίησης

Διαβάστε την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε σαν υποψήφιοι κάτοχοι του πτυχίου MCCC, όπως αναφέρονται και στην επίσημη σελίδα πιστοποιήσεων του Moodle. Οι παρακάτω κανόνες είναι καθορισμένοι από την Moodle Pty Ltd (Αυστραλία) και ισχύουν σε όλες τις χώρες. Την έκδοση του πτυχίου MCCC μπορούν να εκδώσουν MONO οι πιστοποιημένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης στο Moodle. Στην Ελλάδα μπορεί να το εκδίδει ΜΟΝΟ η WIDE Services.

Τα μαθήματα θα είναι online και ΔΕΝ απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψήφιου σε κάποιο χώρο.

01 Μέντορες-αξιολογητές
Μόλις έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα σας ανατεθεί από την WIDE Services ένας μέντορας-αξιολογητής. Ο ρόλος του θα είναι να σας καθοδηγήσει μέσα στα μαθήματα, να βαθμολογήσει την προσπάθεια σας στις ασκήσεις και τις εργασίες και να σας προετοιμάσει για το διαγώνισμα.
02 Διάρκεια
Οι MCCC υποψήφιοι έχουν 8 βδομάδες από τη ημερομηνία εγγραφής μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Ένας μέντορας- αξιολογητής μπορεί να σας χορηγήσει μέχρι 4 επιπλέον εβδομάδες σε ειδικές περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης και μόνο για σπουδαίο λόγο. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν το χρονικό πρόγραμμα πριν ξεκινήσουν. Ο μέντορας κάθε εβδομάδα διαθέτει στους υποψηφίους εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη που καλύπτει κάποια θεματική ενότητα (skill-set), σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες 'Ομάδες Δεξιοτήτων' (ή αλλιώς Skill Sets ) του Moodle. Μελετώντας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό και συμμετέχοντας σε συζητήσεις στο forum του κάθε μαθήματος, οι υποψήφιοι στο τέλος κάθε εβδομάδος θα πρέπει να παραδώσουν ένα μάθημα (project) και μια περιγραφική εργασία (narrative document), λεπτομέρειες για τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει κάποιο από τα παραπάνω μέσα στην διάρκεια της μια εβδομάδας, έχει το χρόνο να το κάνει μέχρι το τέλος των 8 εβδομάδων, συμπεριλαμβανομένης και του επιπρόσθετου χρόνου, αν του δοθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθούν ολοκληρωμένα τα μαθήματα MCCC και να μπορέσει ο υποψήφιος να περάσει στην φάση του τελικού online exam θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση των ανωτέρω. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επανεγγραφεί στο μάθημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία και να επιβαρυνθεί εκ νέου το κόστος εγγραφής. Εμπειρία προηγούμενων υποψηφίων αναφέρει πως είναι ο μέσος χρόνος μελέτης που απαιτείται για την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο σύνολο των οκτώ (8) εβδομάδων είναι 5-10 ώρες εβδομαδιαίως. Φυσικά αυτό ποικίλλει με βάση τη γνώση και την εμπειρία του καθενός συμμετέχοντος. Η πρόοδος και ο ρυθμός που κάθε υποψήφιος θα ολοκληρώνει την παράδοση των εργασιών του είναι ατομική ευθύνη. Ο μέντορας δεσμεύεται να απαντά σε εύλογο χρονικό διάστημα όλες τις απορίες του υποψήφιου.
03 Στοιχεία του MCCC
Το MCCC αποτελείται από 3 στοιχεία: το μάθημα (project), την περιγραφική εργασία (narrative document) και ένα online διαγώνισμα. Ο εκπαιδευόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα δύο πρώτα κάθε εβδομάδα. Για να θεωρηθείται ο υποψήφιος επαρκής ώστε να λάβει το πιστοποιητικό MCCC, πρέπει και στα δύο να σημειώσει επιτυχία τουλάχιστον 80% . Ο μέντοράς σας, θα σας παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και επαρκή βιβλιογραφία για το καθένα που θα καλύπτει την τελική εξεταστέα ύλη, ώστε να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Όταν ολοκληρωθούν τα παραπάνω επιτυχώς από τον υποψήφιο, θεωρείται ότι ολοκλήρωσε τα μαθήματα προετοιμασίας. Τότε του δίνεται ένας κωδικός για να λάβει μέρος και στο τελικό Online διαγώνισμα μέσα από το Moodle.org, σε χρόνο εντός 4 εβδομάδων από την ημέρα ολοκλήρωσης των μαθημάτων.
04 MCCC Μάθημα (project)
Η WIDE Services θα δημιουργήσει ένα μάθημα για τον υποψήφιο, δίνοντάς του δικαιώματα καθηγητή, προκειμένου να ολοκληρώνει κάθε εβδομάδα την εργασία που θα του αναθέτει ο μέντορας. Οι μέντορες-βοηθοί δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα που έχουν δημιουργήθει σε άλλο σημείο πέραν του συμφωνημένου. Οι εργασίες που ανατίθενται αφορούν κυρίως την δημιουργία δραστηριοτήτων (activities), χρήση των μπλοκ (Blocks) και την προσθήκη πηγών πληροφοριών (resources).
05 Περιγραφική Εργασία (narrative document)
Η περιγραφική εργασία είναι ένα σύνολο από ερωτήσεις που απαιτούν από εσάς να αποδώσετε τις γνώσεις στο σχεδιασμό του μαθήματος. Το κομμάτι αυτό εκτιμά την ικανότητά σας να αποδείξετε όχι μόνο ότι ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τεχνικά το moodle, αλλά και ότι καταλαβαίνετε τις ποικίλες καταστάσεις και τα πιθανά σενάρια ώστε να διαλέξετε τα κατάλληλα εργαλεία και λειτουργίες για τη διαχείρισή τους.
06 Online διαγώνισμα (exam)
Η συμμετοχή στο online διαγώνισμα είναι το τελικό κομμάτι της MCCC διαδικασίας. Μπορείτε να προχωρήσετε στο διαγώνισμα μόλις το μάθημα και η περιγραφική εργασία έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία λαμβάνοντας τον απαιτούμενο βαθμό από το μέντορά σας και μέσα σε 4 εβδομάδες από την στιγμή που θα ολοκληρώσετε τα μαθήματά σας. Το διαγώνισμα είναι ένα ωριαίο online τεστ που παρουσιάζει 60 ερωτήσεις κλειστού τύπου και σύντομης απάντησης όπου οι σωστές απαντήσεις επιλέγονται από ένα σύνολο πιθανών απαντήσεων. Το διαγώνισμα πραγματοποιείται online μέσω της quiz λειτουργίας του moodle. Το διαγώνισμα χρονομετρείται και είναι διαχειρίσιμο από ένα ασφαλές περιβάλλον.
07 Πιστοποιητικό
Στο τέλος του διαγωνίσματος θα δείτε το αποτέλεσμά σας και, εάν είναι επιτυχές, θα λάβετε ένα κλειδί ασφαλείας (security key). Αυτό θα πρέπει να αποσταλεί μετά στον μέντορά σας, για να σας δημιουργήσει τον κωδικό που θα σας επιτρέπει να δείτε και να τυπώσετε το online πιστοποιητικό (.pdf) από τη σελίδα http://certificates.moodle.com.
08 Ξαναδίνοντας το MCCC διαγώνισμα
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ελάχιστο χρονικό όριο αναμονής 6 ημερών για να ξαναπροσπαθήσετε σε περίπτωση αποτυχίας στο τελικό online exam. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να μελετήσετε ξανά το εκπαιδευτικό υλικό που σας παρείχε ο μέντορας στα μαθήματα πριν τη νέα προσπάθεια. Σας επιτρέπονται συνολικά τρεις (3) προσπάθειες στο διαγώνισμα. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποτύχει μέχρι δύο (2) φορές στο τελικό διαγώνισμα. Αν αποτύχει και τρίτη φορά τότε είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τα μαθήματα, ξανακάνοντας εγγραφή, για να καλύψει τα κενά του και να ξαναπροσπαθήσει. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιώσετε ότι το περιβάλλον σας είναι κατάλληλο και απαλλαγμένο από περισπασμούς κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος.
09 MCCC ολοκλήρωση
Εφόσον λάβετε το πιστοποιητικό, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Παρόλα αυτά, υποδηλώνει την έκδοση στην οποία εργαστήκατε για να το αποκτήσετε και ίσως είναι καλό σε μεγάλες αναβαθμίσεις της πλατφόρμας Moodle (πχ έκδοση Moodle 3) να το ανανεώσετε.
Last modified: Friday, 28 August 2015, 11:42 AM