Συνέντευξη στο Focus WebTV

Η πρώτη ανακοίνωση του προγράμματος και των μαθημάτων της εταιρείας WIDE Services για την επίσημη πιστοποίηση του Moodle έγιναν στην Ελίνα Μακρή από το Focus WebTV. Δείτε το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης.
Last modified: Monday, 16 May 2016, 10:05 AM